Hạng phòng Superior nằm ở tầng dưới, mỗi phòng đều có cửa hướng ra không gian hai bên mạn thuyền .

Số phòng: : 12
Vị trí

: Tầng 1

Diện tích 

: 14 m2

Loại giường  : Twin
Đặt ngay

Có thể bạn thích

Phòng Captain

Số phòng

: 1

Vị trí : Tầng 3
Diện tích

: 18 m2

Loại giường : Double
Chi tiết

Phòng Emeraude

Số phòng

: 1

Vị trí : Tầng 3
Diện tích

: 22 m2

Loại giường : Double
Chi tiết

Phòng Paul Roque

Số phòng

: 1

Vị trí : Tầng 2
Diện tích

: 20 m2

Loại giường : Double
Chi tiết

Phòng Deluxe

Số phòng

: 22

Vị trí : Tầng 2
Diện tích

: 14 m2

Loại giường : Twin / Double
Chi tiết