Được đặt tên theo người chủ đầu tiên của chiếc Emeraude huyền thoại, đây là loại phòng có cửa hướng ra hai bên mạn thuyền. Loại phòng này dẫn ra phần boong tàu có khu vực tắm và dãy ghế tắm nắng, đảm bảo sự thư giãn trong không gian riêng tư tuyệt đối.​

Số phòng : 1
Vị trí

: Tầng 2

Diện tích

: 20 m2

Loại giường : Double
Đặt ngay

Có thể bạn thích

Phòng Captain

Số phòng

: 1

Vị trí : Tầng 3
Diện tích

: 18 m2

Loại giường : Double
Chi tiết

Phòng Emeraude

Số phòng

: 1

Vị trí : Tầng 3
Diện tích

: 22 m2

Loại giường : Double
Chi tiết

Phòng Deluxe

Số phòng

: 22

Vị trí : Tầng 2
Diện tích

: 14 m2

Loại giường : Twin / Double
Chi tiết

Phòng Superior

Số phòng

: 12

Vị trí : Tầng 1
Diện tích

: 14 m2

Loại giường : Twin
Chi tiết