Phòng Captain’s Suite Nằm ở tầng trên cùng, và là loại phòng có tầm nhìn đẹp nhất trên tàu. Loại phòng này có diện tích 18m2, những phòng bên mạn thuyền cho không gian rộng rãi, thoải mái và nằm trên cùng.​

Số phòng : 1
Vị trí

: Tầng 3

Diện tích 

: 18 m2

Loại giường  : Đôi
Đặt ngay

Bạn có thể thích

Phòng Emeraude

Số phòng

: 1

Vị trí : Tầng 3
Diện tích

: 22 m2

Loại giường : Double
Chi tiết

Phòng Paul Roque

Số phòng

: 1

Vị trí : Tầng 3
Diện tích

: 20 m2

Loại giường : Double
Chi tiết

Phòng Deluxe

Số phòng

: 22

Vị trí : Tầng 2
Diện tích

: 14 m2

Loại giường : Twin / Double
Chi tiết

Phòng Superior

Số phòng

: 12

Vị trí : Tầng 1
Diện tích

: 14 m2

Loại giường : Twin
Chi tiết