LIÊN HỆ

Trụ sở chính

No. T7 Villa, Đảo Tuần Châu, TP Ha Long,Tỉnh Quang Ninh

Tel: (+84) 02033 84 2218

Văn phòng Hà Nội

Tầng 9, Tòa nhà VietBank 70 – 72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 24 3933 1309
Fax: (+84) 24 3825 5342
Email: sales@emeraude-cruises.com

Văn phòng Hồ Chí Minh

Tầng 10, 157 Pasteur Street, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (+84) 28 6290 9720
Fax: (+84) 28 6290 9710
Email: sales@emeraude-cruises.com